0 Załóż konto
Nie pamiętasz hasła?
Gitary Basy Studio Nagłośnienie DJ Światło Klawisze Perkusje Słuchawki Instrumenty Dęte Klasyka Karty podarunkowe  
Koncerty Zespoły Newsy
Newsy
 konkurs

2019-01-21

Jury konkursu recenzji wskazało laureatów oraz wyróżnienia.

Szczegóły znadziecie na stronie konkursowej.

 

Zwycięzcom i Wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach.

 

 

 

 

 konkurs

2018-11-23

 news

Zachęcamy do udziału w tegorocznym Świątecznym Konkursie Recenzji. Dzięki Fenderowi, który jest sponsorem konkurusu, możecie wygrać: Fender Player Stratocaster MN TPL, Fender Player Jazz Bass MN TPL, Fender Redondo Classic CST oraz kilka wyróżnień w postaci zestawu struny + koszulka.

 

Szczegóły na: stronie konkursowej.

 

Powodzenia!

 

 

 konkurs

2018-07-25

 news

Wakacyjny Konkurs Recenzji Guitar Center

 

Jak wziąć udział w konkursie?

 

Dokonaj zakupu w sklepie Guitar Center. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które dokonały zakupu w dniach
1 kwietnia 2018 - 31 sierpnia 2018. Aby odebrać nagrodę będziesz potrzebować dowodu zakupu.
Na stronie guitarcenter.pl opublikuj recenzję produktu, który znajduje się w ofercie Guitar Center i z którym miałaś / miałeś wcześniej styczność (nie musi to być produkt zakupiony w ramach konkursu). Recenzja musi się składać z minimum 5 zdań. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które opublikowały recenzję w dniach 25 lipca 2018 - 31 sierpnia 2018.
Zalajkuj na profilu facebookowym Guitar Center wpis dot. tego konkursu.
Najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2018 wyślij na adres konkurs@guitarcenter.pl zgłoszenie konkursowe, podaj w nim:
swoje dane kontaktowe, w tym: imię, nazwisko i nr telefonu
nr zamówienia złożonego w Guitar Center we wskazanym wyżej okresie lub kopię paragonu
nazwę swojego profilu na facebooku
link do recenzji o produkcie opublikowanej na stronie guitarcenter.pl

 

Zasady konkursu

 

Organizatorem konkursu jest firma MAXI MUSIC, właściciel sklepu Guitar Center.
Nagrodami w konkursie są:
1. miejsce: Taurus Vechoor Silver Line + pokrowiec do gitary elektrycznej lub basowej
2. miejsce: Katana Mini + pasek Alvarez
3. miejsce: Boss RC-1 BK + pasek Alvarez
4. miejsce: Warwick PT 2 BK + pasek D'Addario 20NYXL01
6 wyróżnień: pasek D'Addario 20NYXL01 + struny do gitary akustycznej D'Addario

Nagroda specjalna: Takamine. Każda recenzja gitary marki Takamine, opublikowana do 31 sierpnia 2018, otrzyma szansę wygrania nagrody specjalnej: Takamine GD11MCE NS. Wzięcie udziału w konkursie o nagrodę specjalną nie wymaga przedstawienia dowodu zakupu gitary Takamine. Podobnie jak w przypadku pozostałych nagród, wymagane jest dokonanie w guitarcenter.pl zakupu w dniach 1 kwietnia 2018 - 31 sierpnia 2018.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury w składzie:
Krzysztof Inglik (Magazyn Gitarzysta)
Piotr Chłopaś (Guitar Center)
Marcin Krawczyk (Guitar Center)
Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 10 września 2018r. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie guitarcenter.pl oraz na facebookowym profilu sklepu.
W konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełni warunki określone w sekcji "Jak wziąć udział w konkursie?". Osoby, które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są w zgłoszeniu konkursowym przesłać zgodę opiekuna na udział w konkursie.
Jeden uczestnik może zgłosić więcej niż jedną recenzję (każdej zgłoszonej recenzji powinien odpowiadać osobny paragon), przy czym jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Jury wybierze najlepszą ze zgłoszonych recenzji.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego zasad.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w szczególnych okolicznościach.

 


Podziękowania dla: Taurus Amp Poland, Roland Polska, Warwick Distribution PL i Music Dealer.

 

Powodzenia!

 konkurs

2018-07-02

 news

Ruszamy z Instagramowym Konkursem #GuitarCenterPL! 📸


Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego uczestnika konkursu z instrumentem muzycznym.
Zdjęcie należy opisać hashtagiem #GuitarCenterPL, profil www.instagram.com/guitarcenterpl musi być oznaczony na zdjęciu oraz w opisie jako @guitarcenterpl. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.


Organizator wybierze trzy najładniejsze zdjęcia i nagrodzi każdego z ich autorów Punktami GC. Zwyciezca otrzyma 1000 pkt GC (10 pkt – 1zł), a osoby wyróżnione 100 pkt GC do wykorzystania na stronie www.guitarcenter.pl.


Konkurs trwa do 16.07.2018 r. 


Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 24.07.2018 za pośrednictwem aplikacji Instagram.


Powodzenia! 😉


 


Więcej informacji oraz regulamin konkursu:


REGULAMIN KONKURSU "#GuitarCenterPL"


§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „#GuitarCenterPL” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Maxi Music Piotr Chłopaś, ul. Bracka 43, 63-400 Ostrów Wlkp, NIP 622-152-48-74.
Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/guitarcenterpl/ Organizatorem Konkursu jest Maxi Music Piotr Chłopaś (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 02.07.2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 16.07.2018 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.


§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego Uczestnika Konkursu z instrumentem muzycznym. Zdjęcie należy opisać hashtagiem #GuitarCenterPL, profil guitarcenterpl musi być oznaczony na zdjeciu oraz w opisie jako @guitarcenterpl. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze trzy najładniejsze zdjęcia i nagrodzi każdego z ich autorów Punktami GC. Zwyciezca otrzyma 1000 pkt GC (10 pkt – 1zł), a osoby wyróżnione 100 pkt GC do wykorzystania na stronie www.guitarcenter.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 24.07.2018 za pośrednictwem aplikacji Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci pkt GC jest przesłanie do dnia 27.07.2018 prywatniej wiadomości zwrotnej. Punkty zostaną dodane do kont internatowych zwycięzców na stronie www.guitarcenter.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Maxi Music z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie GuitarCenterPL. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki GuitarCenter.pl w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Maxi Music niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Maxi Music ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Maxi Music swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Maxi Music może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych i konkurencyjnych dla sklepu muzycznego Guitar Center.


§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Maxi Music Piotr Chłopaś, ul. Bracka 43, 63-400 Ostrów Wlkp, NIP 622-152-48-74.. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie mailowej na adres marketing@guitarcenter.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: marketing@guitarcenter.pl


§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu Facebook na stronie wydarzenia na profilu GuitarCenter.pl oraz na stronie guitarcenter.pl w dziale "Newsy". Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 news

2018-03-14

 news

Po krótkiej przerwie wróciliśmy z przytupem do reaktywacji bloga oraz kanału na portalu YouTube, gdzie kilka razy w tygodniu wrzucamy nowe wideo-recenzje sprzętu muzycznego.


Dodatkowo nasz blog guitarcenter.tv zostanie wzbogacony o artykuły, ciekawostki, relacje i wiele innych, wartych przeczytania tekstów.


Zapraszamy na strony:


guitarcenter.tv


youtube.com/tvguitarcenter


 


 
Gitara | Bas | Studio | Nagłośnienie | DJ | Światło | Klawisze | Perkusje | Słuchawki | Instrumenty Dęte | Klasyka | K. podarunkowe
Sklep Muzyczny
Guitar Center

ul. Zbąszyńska 3U
91-342 Łódź
Biuro Obsługi Klienta

Realizacja Zamówień
Problemy, Reklamacje
Marketing
+48 (42) 280 71 33
+48 (42) 280 71 37
+48 (42) 280 71 38
+48 (42) 280 71 39

guitarcenter@guitarcenter.pl

zamowienia@guitarcenter.pl
reklamacje@guitarcenter.pl
marketing@guitarcenter.pl